Wat is geweld?

'Geweld tijdens de zwangerschap' valt als thema onder de bredere noemer van 'familiaal geweld'.

'Familiaal geweld is elke vorm van geweld die in een familie of gezin kan voorkomen, zowel tussen partners, tussen ouders en kinderen, als tussen kinderen onderling. Dit geweld kan ook van (stief)ouders of grootouders naar kinderen toe zijn maar ook van tieners naar hun ouders of van volwassenen naar ouderen in de familie.' (Caw, 2011) 

Dit kan bv. zijn:

 • partnergeweld
 • stalking
 • kindermishandeling & -verwaarlozing
 • oudermishandeling
 • ouderenmis(be)handeling
 • geweld tussen broers en zussen
 • ...


Vormen

Geweld kan zich voordoen in verschillende situaties:

 • Psychisch geweld: handelingen of juist het nalaten van handelingen, waardoor een persoon mentaal gekwetst wordt; bv. negeren, opsluiten, schelden, (publiek) vernederen, dreigen de relatie te verbreken, sociaal isoleren, beschadigen van objecten, wantrouwen, dreigen met zelfmoord of geweld,...
 • Fysiek geweld: handelingen of juist het nalaten van handelingen waardoor een persoon lichamelijk gekwetst wordt; bv. slaan, schoppen, dooreenschudden, verwaarlozen, niet toedienen van nodige medische zorgen, krabben, bij de haren trekken, breken van botten, met sigaret branden, verwonden met een mes, tegen muur/meubels gooien, wurgen,...
 • Seksueel geweld: dwingen tot ongewilde seksuele handelingen; bv. verplicht moeten kijken naar porno/masturbatie, zich moeten uitkleden terwijl anderen toekijken, handtastelijkheden, verkrachting,...
 • Financieel geweld: handelingen waardoor een persoon financieel nadeel ondervindt; bv. afpersen, bestelen, financiële afhankelijkheid,...

 

Dit geweld laat diepe sporen na. Niet enkel slachtoffers en plegers ondervinden negatieve gevolgen, maar ook zij die er onrechtstreeks bij betrokken zijn!

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT