Info plegers

Verlies je soms de controle?
Ben je bang dat men jou hiervoor zal veroordelen?
Wil je erover praten, maar durf je niet?


Wanneer je als toekomstige papa of mama gevangen zit in een relatie vol conflict en spanning, word je geconfronteerd met heel wat tegenstrijdige gevoelens... Je bent bezorgd of alles wel goed zal gaan, boos omdat het allemaal anders loopt dan je had gedacht, je voelt je schuldig omdat je het niet goed genoeg doet en bent beschaamd om wat anderen zullen zeggen of denken,...
Door de zwangerschap verandert er heel wat in een relatie... Je wordt misschien helemaal opgeslorpt door de zwangerschap, waardoor je minder tijd hebt voor elkaar. Humeurwisselingen en stijgende financiële druk kunnen daar bovenop nog voor wat extra spanningen zorgen. 

  Wanneer je voelt dat je de spanning in je relatie niet meer aan kan en je regelmatig geweld gebruikt om conflicten op te lossen, zoek je best hulp. Koppels in situaties van partnergeweld wachten meestal (te) lang om een hulpverlener te contacteren. Uit schaamte en schuldgevoelens, maar ook uit twijfel. Ze hopen dat ze het geweld zelf kunnen stoppen en op die manier hun relatie redden, zeker wanneer er sprake is van een zwangerschap.  Ze gaan hiervoor tot het uiterste, waardoor het vaak alleen maar erger wordt...

Partnergeweld komt voor in 1 op 10 gezinnen. Dit betekent echter niet dat men het geweld mag goedkeuren of tolereren. Het kan immers ernstige schade toebrengen aan je partner, maar ook aan jezelf en je (ongeboren) kind.


Laat de problemen niet te lang aanslepen en zoek hulp!

 • Blijf er niet alleen mee zitten. Vraag steun en hulp in je omgeving.
  Ga in je omgeving op zoek naar iemand die je kan vertrouwen en praat met hem of haar over je problemen.

 • Probeer erover te praten met je huisarts.

 • Contacteer een hulpverlener.

 • Bel naar 1712.
  Bij problemen met geweld kan je naar dit nummer bellen (elke werkdag, van 9uur tot 17uur). Het nummer is gratis en verschijnt niet op je telefoonrekening.


Wat kan je zelf doen?

Je kan zelf ook heel wat dingen doen om het geweld te vermijden of te voorkomen.

 • Opbouw van geweld
  Het is belangrijk om te weten dat kwaadheid er niet plots is, maar dat het zich opbouwt. Als je kwaad wordt, gaat je adrenalinepeil steeds omhoog. Adrenaline is een stof die aangemaakt wordt bij emoties als pijn, angst, maar ook woede maakt dat je hypergeconctreerd wordt en helder denken dus steeds moeilijker is. De reacties van je partner beïnvloeden deze opbouw ook. Zo kunnen dingen die hij of zij zegt of doet je nog kwader maken.

 • Ingrijpen
  Omdat kwaadheid er niet plots is, kan je ingrijpen in de opbouw ervan. Je moet echter wel op tijd ingrijpen en opletten dat je niet op het moment bent gekomen dat je niet meer kan nadenken en enkel nog in conflict wil gaan.
  Leer daarom je lichamelijke gewaarwordingen te interpreteren: wat voel ik als ik kwaad word? Wat voel ik voorafgaand aan de escalatie? Wat gebeurt er bij je partner? Probeer zicht te krijgen op wat zich de vorige keren afspeelde en waarom en hoe de zaak escaleerde. Probeer in te grijpen voor de escalatie. Ga na hoe en wanneer het je al gelukt is om te kalmeren. Wat werkte toen?

 • Time out
  Probeer met je partner een signaal af te spreken dat je zal geven, wanneer je het moeilijk dreigt te hebben. Als je voelt dat je geweld gaat gebruiken, verlaat dan de woning en zeker de kamer. Neem een time out. Keer pas terug, wanneer je voelt dat je opnieuw gekalmeerd bent. Ga dan zeker niet hard rijden of naar het café: alcohol werkt ontremmend!

 • Voorkomen
  De beste manier om geweld helemaal te voorkomen is om op een rustig moment in gesprek te gaan met je partner en aan te geven dat je geen ruzie meer wil maken die uitmondt in geweld. 


Wanneer er toch ruzie wordt gemaakt: zorg er dan voor dat je niet in escalatie gaat en (opnieuw) geweld gaat gebruiken. 
Doe dat zeker niet wanneer er kinderen in de buurt zijn. De gevolgen van het geweld kunnen voor je kinderen, ook al zijn ze ‘slechts’ getuige van het geweld, zeer ernstig zijn.

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT