Een hulpverlener

Er zijn heel wat hulpverleningsorganisaties waar zowel slachtoffers, plegers als andere gezinsleden terecht kunnen wanneer er sprake is van geweld.


Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Bij een CAW kan iedereen terecht met alle mogelijke vragen, ook rond partnergeweld. Iedereen die iets wil veranderen aan de situatie van intrafamiliaal geweld kan hier begeleid worden, zowel individueel als met de partner of het gezin. 

De hulpverlener geeft je vrijblijvend informatie, advies of concrete hulp. Er wordt samen bekeken hoe spanning zich opbouwt, hoe je kwaad kan worden zonder geweld te gebruiken, hoe jullie op een andere manier problemen kunnen uitpraten, hoe je voor een grotere veiligheid voor je gezin kan zorgen, …
De bedoeling is de geweldspiraal in een zo vroeg mogelijk stadium te doorbreken.    

Raadpleeg hun website of bel naar 078/150 300 voor de contactgegevens van het CAW uit je regio. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie.


Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

De centra geestelijke gezondheidszorg verlenen ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. De kostprijs van deze hulpverlening blijft vrij beperkt (tot 15€). Meer info en contactgegevens vind je op hun website.


Zelfstandige psychologen, seksuologen en relatietherapeuten

Psychische hulp kan eveneens worden geboden door vrij gevestigde psychologen. De kostprijs van dergelijke hulpverlening ligt meestal hoger dan in de CGG’s. Contactgegevens zijn te vinden op de site van de Belgische Federatie van Psychologen.
Voor contactgegevens van seksuologen, gezins- en relatietherapeuten, kan je hier een kijkje nemen.


Zelfhulp

Contactgegevens voor de opties m.b.t. zelfhulp, vind je hier.

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT