Voor leerkrachten

Leerkrachten zijn belangrijke pionnen wanneer het over het welzijn van kinderen gaat.  Dagelijks komen zij in contact met hun leerlingen, brengen heel wat tijd met hen door en zijn daardoor goed op de hoogte van hun ontwikkeling.  Net dat contact maakt dat de leerkracht in een uitgelezen positie verkeert om de mogelijke signalen die kinderen en jongeren uitzenden, op te vangen.  Hier ligt dus een belangrijke taak voor leerkrachten (en de school) weggelegd.  Door adequaat in te spelen op uitgezonden signalen kunnen zij het verschil betekenen voor leerlingen die in moeilijkheden verkeren.  En deze kinderen hebben die hulp hard nodig wanneer hun primaire verzorgingsfiguren, veelal de ouders, zelf in een crisis zitten.

In Nederland heeft men een signalenlijst ontwikkeld voor het primair en het voortgezet onderwijs. Hierin vind je de verschillende signalen die kinderen en jongeren kunnen uitzenden als er geweld plaats heeft binnen het gezin.
Hoewel deze signalenlijsten heel bruikbaar en zinvol kunnen zijn, moet men zich bewust zijn van het feit dat zij niet zomaar het uitsluitend bewijs van gezinsgeweld bieden.  De meeste signalen geven wel aan dat er iets met het kind aan de hand is, maar de oorzaak daarvan is niet noodzakelijk gezinsgeweld.  Denken we bijvoorbeeld maar aan de gevolgen van een echtscheiding of een overlijden voor een kind.  Naarmate er echter meer signalen uit de lijst samen blijken voor te komen, wordt de kans dat er sprake zou zijn van mishandeling binnen het gezin wel reëler.  Dit is voldoende reden om in actie te treden.

Wanneer men als leerkracht een sterk vermoeden heeft dat er iets ernstig aan de hand is met één van de leerlingen, is het belangrijk dat men niet bij de pakken blijft zitten - geweld stopt immers nooit vanzelf - maar dat men de situatie nauwkeurig probeert te analyseren en aan te pakken.  Hoe deze aanpak er dan juist dient uit te zien, staat in heel wat programma’s, actieplannen en protocols uitgeschreven. Omdat gezinsgeweld echter een zeer complex gegeven is, zal de taak van de leerkracht en de school er voornamelijk uit bestaan om de juiste mensen in te lichten en indien nodig door te verwijzen. 

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT