Screenen

Er is momenteel een groot debat aan de gang over het routinematig screenen naar geweld in de gezondheidszorg. Men is het erover eens dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om systematisch te screenen doordat er nog te weinig gekend is over de veiligheid en het effect ervan.

Voor zwangere vrouwen ligt de situatie echter anders. Hier bestaat er wel voldoende bewijs dat het routinematig screenen een positief effect heeft. Enkele studies toonden aan dat de combinatie van het screenen naar geweld en het aanbieden van adressen van hulpverlening, het geweld verminderde en ervoor zorgde dat mensen meer contact opnamen met hulpverleners.

Jammer genoeg wordt er in Vlaanderen tot op heden niet routinematig gescreend naar partnergeweld. Sterker nog, 69,5% van de ondervraagde gynaecologen verwerpt het voorstel van systematisch screenen. Zij lijken partnergeweld in grote mate te onderschatten en verkiezen enkel te screenen indien er fysieke letsels aanwezig zijn. Dergelijke manier van screenen zal echter weinig geweldslachtoffers detecteren aangezien de meeste slachtoffers van (emotioneel, psychisch, verbaal,…) geweld geen duidelijke fysieke letsels vertonen.


Indien je zelf wel routinematig zou willen screenen naar geweld, is het belangrijk om enkele praktische regelingen te treffen voor je aan de slag kan:

  • Zelf beschikken over de nodige (sociale) vaardigheden
  • Voldoende tijd uittrekken
  • Een veilige omgeving creëren waarin je alleen bent met de patiënt zodat niemand het gesprek kan horen
  • Gepaste opvang en doorverwijsmogelijkheden voorzien, zowel voor de slachtoffers, plegers als eventuele kinderen

In het buitenland werden reeds verschillende screeningsinstrumenten ontwikkeld en getest. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende screeningsinstrumenten.

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT