Signalen

De meeste vrouwen en mannen die in aanraking komen met geweld helemaal geen of geen duidelijke tekens van geweld, ze hebben eerder een reeks vage en aspecifieke symptomen. Deze symptomen kunnen belangrijke signalen zijn dat er iets meer aan de hand is... 

Een signalenlijst waarop je een gewelddiagnose kan baseren, zou daarom een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. Zo'n lijst heeft echter ook beperkingen omdat heel wat symptomen evenzeer kunnen wijzen op andere problemen. Er is dus heel wat ervaring en zorgvuldigheid nodig bij het interpreteren van signalen en symptomen!

Hou daarom volgende richtlijnen in het achterhoofd bij het gerbuik van een signalenlijst (Ebbers, 2002):

  • Één symptoom/signaal zegt weinig, de meeste slachtoffers vertonen een combinatie van symptomen/signalen
  • Sluit uit dat de symptomen/signalen veroorzaakt worden door iets anders dan geweld
  • Komt het symptoom/signaal overeen met het ontwikkelingsniveau van de persoon? 
  • Komt het symptoom/signaal gedurende een bepaalde periode in verschillende situaties voor?


Het ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement, 2006) werkte volgende uitgebreide lijst van mogelijke signalen en symptomen uit:

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT