Hoe vaak

De nationale en internationale cijfers omtrent hoe vaak geweld precies voorkomt, verschillen erg naargelang de gebruikte definities van geweld, de onderzoeksmethoden en studiepopulatie.

Er wordt geschat dat 10 tot 69% van de vrouwen ooit in haar leven partnergeweld meemaakt(e). De meeste onderzoeken wijzen echter in de richting van 30%, ofwel 3 vrouwen op 10.

De meeste studies over geweld tijdens de zwangerschap schatten dat 3 tot 8% hiermee in aanraking komt.

Aan de UGent loopt er momenteel een grootschalig interventieonderzoek over partnergeweld en zwangerschap. Dit doctoraatsonderzoek van An-Sofie Van Parys onderzoekt de prevalentie van fysiek, psychisch en/of seksueel partnergeweld in de periode rond de zwangerschap. Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat ongeveer 12% van de bevraagde zwangere vrouwen hiermee in aanraking komt


In België werden nog twee andere onderzoeken gevoerd:

  1. dr. Kristien Roelens en collega's (2008) van de UGent rapporteerden dat 2,4% van de vrouwen in aanraking kwam met fysiek en/of seksueel partnergeweld een jaar voor en/of tijdens de zwangerschap. 
     
  2. In het Universitair ziekenhuis St-Pieter (ULB, 2008), gaf 11% aan huiselijk geweld meegemaakt te hebben tijdens hun zwangerschap. In meer dan de helft van de gevallen blijkt de (ex)partner de dader van het huiselijk geweld te zijn.


Voor meer informatie, zie wetenschappelijk onderzoek   

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT