Limburg

 

In februari 2010 ging de campagne, met een persconferentie, ook van start in de provincie Limburg.
Deze kaderde binnen een grotere campagne die de naam 'Samen zwanger, samen ouders' kreeg.
    
De werking rond intrafamiliaal geweld in Limburg werd ook bekroond met de Belgische prijs voor geweldspreventie, uitgereikt door Binnenlandse zaken!

 

Deze campagne kwam tot stand met behulp van heel wat partnerorganisaties: 


En bestond uit verschillende onderdelen:

 • De Infobrochure
  In de brochure 'Samen zwanger, samen ouders' (PDF - 1,68MB) wordt er aandacht besteed aan de verschillende stressmomenten of 'onweerswolken' die met zwangerschap en ouderschap gepaard kunnen gaan. Er worden bovendien ook tips gegeven om hiermee om te gaan. 

   
 • De Doorverwijskaart

  

Naar aanleiding van enkele onderzoeken en tests uit het buitenland werd een doorverwijskaart (PDF - 181,48kB) ontwikkeld waarop wordt uitgelegd wat geweld is, hoe men het kan voorkomen en waar men terecht kan indien het toch gebeurt.
Deze doorverwijskaart is ontwikkeld in bankkaartformaat zodat het gemakkelijk kan weggestopt worden. 
de kaart dient niet enkel om slachtoffers op weg te zetten naar de juiste hulpverlening, maar ook om medische zorgverstrekkers een handvat aan te reiken om over de problematiek te praten.

 • Het Zakboekje
  Het zakboekje, gericht naar medische zorgverstrekkers, maakt duidelijk op welke singalen men kan letten en naar waar men kan doorverwijzen bij uiteenlopende problemen.

   
 • Vormingsmomenten
  Op 12 & 21 oktober 2010 vond er in het Limburgs Provinciehuis te Hasselt een praktijkgerichte en interactieve vormingsdag plaats voor zorgverleners en (para)medici. Dit was een samenwerking tussen de Provincie Limburg en vzw Zijn in het kader van de preventie van intrafamiliaal geweld. Tijdens deze praktische opleiding werden handvaten aangereikt om slachtoffers en plegers van geweld te leren (h)erkennen. Ook de begeleiding van slachtoffers en een adequate doorverwijzing waren opgenomen in het programma.
  TV Limburg kwam tijdens de 2e sessie even langs om deze vorming extra onder de aandacht te brengen...

 

 

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT