VRAGEN STELLEN | SCREENEN | AANPAK | EIGEN GRENZEN EN BEROEPSGEHEIM

Screeningsinstrumenten 

De instrumenten werden door de auteurs vrij vertaald vanuit het Engels. Het betreft geen gevalideerde vertaling, de vertalingen zijn enkel bedoeld om een eerste aanzet te geven en een beter begrip te bevorderen.

 

1. HITS (Hurt Insult, Threaten Scream Tool)  
     (in Rabin et al., 2009)

Hoe vaak doet uw partner het volgende:

* nooit = 1 punt
* zelden = 2 punten
* soms = 3 punten
* redelijk vaak =  4 punten
* vaak = 5 punten

(1) U fysiek kwetsen?
(2) U beledigen of vernederen?
(3) Dreigen om u pijn te doen?
(4) Roepen of vloeken tegen u?


-> Indien de score ≥ 10,5, is er sprake van geweld.
2. WAST (Woman Abuse Screening Tool)  
     (in Rabin et al., 2009)

1. Hoe zou u uw relatie in het algemeen beschrijven?
          Veel spanning, een beetje spanning, geen spanning

2. Hoe lossen u en uw partner ruzies op:
          Met veel moeite, met een beetje moeite, zonder moeite

3. Voel je je na een ruzie ooit down of slecht over jezelf?
          Vaak, soms, nooit

4. Eindigen ruzies ooit in slaan, schoppen of duwen? 
          Vaak, soms, nooit

5. Ben je ooit bang van wat je partner zegt of doet?
          Vaak, soms, nooit

6. Heeft uw partner u ooit fysiek mishandeld?
          Vaak, soms, nooit

7. Heeft uw partner u ooit emotioneel mishandeld?
          Vaak, soms, nooit

8. Heeft uw partner u ooit seksueel mishandeld? 
          Vaak, soms, nooit


-> De verkorte versie bestaat uit de eerste 2 vragen. Indien de antwoorden hierop 'veel spanning & veel
    moeite' zijn, is er sprake van geweld.

 


3. PVS (Partner Violence Screen)  
     (in Rabin et al., 2009)

1. Heeft er iemand u geslagen, geduwd, geschopt of op een andere manier 
     fysiek pijn gedaan het afgelopen jaar? Zo ja, wie?

2. Voelt u zich veilig in uw huidige relatie?

3. Voelt u zich onveilig door een partner uit een vroegere relatie?


-> Een positief antwoord op eender welke vraag wijst op geweld.


 

4. AAS (Abuse Assessment Screen)  
     (McFarlane et al., 1996)

1.   OVER HET AFGELOPEN JAAR: heeft er iemand u geslagen, geduwd,
       geschopt of op een andere manier fysiek pijn gedaan? JA / NEE 
       - Zo JA, wie?  
       - Hoeveel keer?

2.   SINDS HET BEGIN VAN UW ZWANGERSCHAP: heeft er iemand u 
       geslagen, geduwd, geschopt of op een andere manier fysiek pijn gedaan?  JA / NEE 
        - Zo JA, wie?
        - Hoeveel keer?

Duid op onderstaande tekening aan waar de verwonding(en) plaats had(den):

                                                                 

En geef aan elk incident een score volgens de volgende schaal...

1= dreigen met geweld, inclusief het gebruik van een wapen
2= kletsen, duwen; geen kwetsuren en/of blijvende pijn
3= slaan, schoppen, blauwe plekken, snijwonden en/of blijvende pijn
4= “in elkaar slaan”, ernstige kneuzingen, brandwonden, breuken
5= hoofdwonde, interne wonde, permanente wonde
6= gebruik van een wapen; wonde door een wapen

3. OVER HET AFGELOPEN JAAR: heeft er iemand u gedwongen tot seksuele
     activiteiten?  JA / NEE 
      - Zo JA, wie? 
      - Hoeveel keer?


-> als er één keer JA geantwoord werd, wordt de respondent als slachtoffer
    van geweld beschouwd.


HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT