HOE VAAK | SIGNALEN | GEVOLGEN | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Specifieke gevolgen tijdens de zwangerschap 

De meeste onderzoeken zijn het erover eens dat geweld in al zijn vormen een negatieve impact heeft op moeder en kind. Deze negatieve gevolgen van partnergeweld tijdens de zwangerschapsperiode, zowel op fysiek als op psychisch vlak, zijn uitgebreid beschreven in de literatuur. 

In wat volgt gaan we dieper in op deze gevolgen voor moeder en kind.
 

* Moeder  

  • Lichamelijke gevolgen:
   • Hoger risico op zwangerschapscomplicaties zoals: vaginaal bloedverlies, hoge bloeddruk, ernstig braken en kans op uitdroging, placentaloslating, pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), vaginale en baarmoederhalsinfectie, nier- en urineweginfectie, HIV-infectie,...
   • Hoger risico op verwondingen door het geweld (die niet zelden eindigen in moord)
   • Hoger risico op vroegtijdige arbeid/bevalling
   • Hoger risico op een miskraam of abortus
   • ...
  • Psychologische gevolgen:
   • Stress 
   • Hoger risico op depressie, negatief zelfbeeld, angst- en eetstoornissen,...
   • Hoger risico op psychosomatische klachten
   • Hoger risico op (zelf)moord
   • ...

Vrouwen die slachtoffer worden van geweld, grijpen ook sneller naar tabak, alcohol en drugs om het hoofd te bieden aan de stress die ze ondervinden. Dit heeft op zich ook een negatieve impact op de ontwikkeling en groei van de baby.


 * Kind

  • Lichamelijke gevolgen:
   • Hoger risico op groei-achterstand tijdens de zwangerschap
   • Hoger risico op vroeggeboorte
   • Hoger risico op pre- en neonatale sterfte
   • Hoger risico op lager geboortegewicht, ontwikkelingsstoornissen,...
   • ...
  • Psychologische gevolgen:
   • Hoger risico op problemen op emotioneel, gedragsmatig, sociaal vlak
   • Hoger risico om later zelf geweld te plegen
   • ...

Vaak heeft de baby, vergeleken met andere baby's, meer intensieve zorg nodig na de geboorte.

De gevolgen van het zien of horen van partnergeweld zijn even groot als zelf als kind mishandeld worden.
 

Vele van deze gevolgen vormen tegelijkertijd belangrijke signalen die erop wijzen dat er iets mis is. Een uitgebreide signalenlijst vind je hier.

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT