HOE VAAK | SIGNALEN | GEVOLGEN | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Gevolgen op relatie- & gezinsniveau 

Geweld is meestal geen éénmalige gebeurtenis, maar eerder een dynamiek die binnen een gezin bestaat. Leven in zo'n gezin brengt vaak heel wat stress en moeilijkheden met zich mee. Alle gezinsleden, ook zij die er indirect bij betrokken zijn zoals de kinderen, ondervinden hier negatieve gevolgen van. Zo blijkt het leven in een gewelddadig gezin een belangrijke voorspeller van ernstige adolescentieproblemen en jeugdcriminaliteit. Er bestaat met andere woorden de kans dat dit geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Het partnergeweld kan daarnaast ook financiële gevolgen hebben voor het gezin. Er zijn immers kosten voor medische verzorging, ziekenhuisopname en eventueel inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

HOME WAT IS GEWELD? GEWELD & ZWANGERSCHAP GETUIGENISSEN INFO PROFESSIONELEN INFO SLACHTOFFERS INFO PLEGERS KINDEREN ALS GETUIGE WAAR KAN JE TERECHT? CONTACT